image

TWISTSEAL

Twistseal je bezpečnostná plomba, ktorá je vhodná pre zabezpečenie vodomerov a plynomerov. Veľmi často sa používa v odvetví rafinérie a distribúcie ropy. Priehľadný exteriér plomby umožňuje lepšiu kontrolu zatváracieho mechanizmu. Zatvorenie plomby sa prevádza iba otočením štítka plomby o 360°. Po zatvorení je vhodné štítok odlomiť. Tým je plomba dokonale zaistená a nie je možné s ňou ďalej manipulovať. Pre Twistseal sú vhodné nasledujúce plombovacie drôty:
 - pozinkovaný
 - z nerezovej ocele
 - mosadzný
 - medený

Plombovacie drôty dodávame samostatne v cievkach alebo v predom narezaných kusoch. 

Twistseal je možné laserovo označiť presne podľa požiadavky klienta (logo, text, číselná rada). Okrem toho sa vyrába aj v RFID verzii.

MATERIÁL
Polycarbonate
ABS 


ZNAČENIE
 - laserom
 - vzostupné číslovanie max. 15 číslic
 - barkód na vyžiadanie
 - logo na vyžiadanie
 - individuálne značenie - až 20 znakov na       jeden riadok

image
image

CRALUSEAL

CRALUSEAL je bezpečná a vysoko ekonomická plomba. Po uzavretí drôtu alebo lanka pomocou plombovacích klieští nie je možné plombu znova otvoriť bez jej viditeľného poškodenia.

ROZMERY
12x21 mm
20x21 mm

MATERIÁL
hliník

ZNAČENIE
– vzostupné číslovanie – max. 6 číslic
 – vlastné značenie až do 10 znakov na  
          jeden riadok

image
image

CRIMPSEAL

CRIMPSEAL je hliníková plomba určená k zaplombovaniu plombovacích drôtov alebo lanka. 

ROZMERY
Šírka: 5 mm
Dĺžka: 37 mm (otvorená)
Dĺžka: 19 mm (zatvorená)
 
MATERIÁL
Pozinkovaná ocel
Hliník


ZNAČENIE
– razenie
– vzostupné číslovanie – max. 6 číslic
– vlastné značenie až do 10 znakov na

   jeden riadok
– logo na vyžiadanie

image
image

TRITON

TRITON je veľmi bezpečný druh bezpečnostných plomb, ktoré nájdu uplatnenie v mnohých odvetviach. 

Po prevlečení plombovacieho drôtu cez plombu stačí už iba plombu zatlačiť rukou. 
Po uzavretí tejto plomby nie je možné túto plombu akokoľvek otvoriť bez viditeľných známok poškodenia.
 
Táto plomba je vhodná predovšetkým pre plombovanie vodomerov, plynomerov, svoje uplatnenie nájde tiež v rafinérskom priemysle. 

Typy plombovacích drôtov vhodných pre aplykáciu plomby TRITON:
pozinkovaný, nerezový, mosadzný, medený, medený potiahnutý nilónom. Drôty je možné dodať buť v cievkach alebo už predrezané.

Plomba je značená pomocou laseru (logo, text, číselná rada) a k aplykácii tento tejto plomby nie je potrebné žiadne náradie alebo nástroje

ROZMERY:
Šírka: 9 mm
Dĺžka: 13 mm
Výška: 27 mm
 
MATERIÁL:
ABS
POM (acetal)


ZNAČENIE:
 - laserové
 - vzostupné číslovanie - max 7 číslic
 - barkód na vyžiadanie
 - logo na vyžiadanie
 - individuálne značenie - až 15 znakov na
   jeden riadok

image
image

PLOMBEX 9 mm a 13 mm

Plastové plomby PLOMBEX 9 mm alebo 13 mm je možné použiť pre zaistenie akéhokoľvek lanka, plombovacieho drôtu alebo bezpečnostného a colného lanka. Vlastné uzatvorenie plomby vyžaduje použitie plombovacích klieští. Svoje uplatnenie plomby nájdu predovšetkým v energetike pri plombovaní vodomerov, plynomerov a elektromerov.

ROZMERY:
priemer 9 mm alebo 13 mm 

MATERIÁL:
Použitý materiál je v súlade s Európskou smernicou 2002/ES O omedzení používania nebezpečných látok (RoHS). Tieto produkty neobsahujú žiadne z týchto látok:
Kadmiun, olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB), difenyl. 

ZNAČENIE:
použitie plombovacích klieští s razidlom

image
image
image

ANCHORCLICK

ANCHORCLICK je celá priehľadná plastová plomba. Priehľadný plast umožňuje kontrolu uzatváracieho mechanizmu. Plomba ANCHORCLICK má široké využitie. Nejčastejšie sa však používa pre zaplombovanie cisterien v nákladnej doprave alebo energetike pre zaplombovanie vodomerov, plynomerov. 

MATERIÁL:
Polycarbonate
Polystirene 


ZNAČENIE:
– laserové
– vzestupné číslovanie – max. 15 číslic
– barkód na vyžiadanie
– logo na vyžiadanie
– individuálne značenie – až 20 znakov na

   jeden riadok 

image
image